лика-прилика

лика-прилика
нар. - еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен
нар. - еднороден, едносъставен, хомогенен
нар. - равностоен, равноценен, еквивалентен, равен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • еднакъв — прил. същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. еднороден, едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • еднороден — прил. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • подходящ — прил. подходен, подхождащ, целесъобразен, удобен, сгоден, благоприятен, навременен, своевременен прил. съобразен, съответен, отговарящ, уместен, подобаващ, респективен, надлежен прил. сходен, подобен, еднакъв, същински, лика прилика прил. годен,… …   Български синонимен речник

  • антропизам — (грч anthropos) фил 1. очовечување, општ назив за сите претстави што го ставаат човечкиот организам во спротивност со целата друга природа и што го сфаќаат како смислена крајна цел на органското создавање и како суштество начелно различно од… …   Macedonian dictionary

  • симулакрум — (лат. simulacrum) 1. лика и прилика 2. привидение, призрак, сениште …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”